Kontakt

Styrelse FGI 2021-2022

Ordförande: Mikael Nilsson (miknil@icloud.com)

Vice ordförande: Sofie Lindström (87lindstrom@gmail.com)

Skattmästare: Olof Thomsson (olof@tryffelofsweden.se)

Ordinarie ledamöter

Kerstin Österberg (kerstin.osterberg@edu.gotland.se)

Magnus Thomsson

Sofie Nilsson (sofie@swewikrevision.se)

Anders Pettersson (anders.pettersson21@gmail.com)

Suppleanter

Elin Hedin

Anna Hemmungs

Patrik Gardelin

Ola Thomsson

Valberedningen (sammankallande först)

Carina Thorén, Kristina Mattsson, Gunilla Lindström

Org. nr. 834000-1067 Swish: 123 671 33 41 Bankgiro: 5996-4288